DKK 270,00

Kursus i Compassion-fokuseret terapi

16.03.2018 kl. 09:00 Kroghstræde 3, Aalborg Øst
Tilmeld og betal

Billetsalget er slut

 

DKK 270,00

Compassion-fokuseret terapi anvendes i det terapeutiske arbejde hos klienter, der har tendens til at opleve skam og selvkritik. Kom og bliv introduceret af Leif Vind, cand psych, ph.d., til den grundlæggende teoretiske forståelse bag compassion-fokuseret terapi og bliv indført i metoder og demonstrationer i forhold til vores såkaldte følelsesregulerende systemer; trusselssystemet, drivesystemet og beroligelsessystemet.

Compassionfokuseret terapi (CFT) hører til den nyeste, såkaldte 3. kognitive bølge sammen med eksempelvis mindfulness og ACT. CFT er særlig rettet mod at facilitere selvmedfølelse og egenomsorg hos klienter, der har tendens til at opleve skam og selvkritik, og som hyppigt belastes af reaktioner fra det urgamle trusselssystem; angst og aggression.

Skam og selvkritik vides i dag at spille en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer som for eksempel angst, depression, misbrug, selvskade, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse og PTSD.

Medfølelse har i over 3000 år været kendt som en af menneskesindets vigtigste og mest karakteristiske egenskaber. Medfølelse bliver opfattet som et vigtigt middel til at regulere og balancere vores følelsessystem, omskiftelige sind og forholdet til andre mennesker.

CFT har bl.a. rødder i mindfulnesstræning, kognitiv adfærdsterapi, moderne neuropsykologi og neurovidenskab samt evolutionspsykologi.

På kurset introduceres deltagerne til den grundlæggende teoretiske forståelse bag compassionfokuseret terapi. Teorien bag CFT er i høj grad baseret på en evolutionspsykologisk forståelse af udviklingen af vores såkaldt følelsesregulerende systemer; trusselssystemet, drivesystemet og beroligelsessystemet. Kurset indledes med en gennemgang af teorien bag de følelsesregulerende systemer, samt eksempler og demonstrationer i forhold til hvert af de følelsesregulerende systemer.

Derefter gennemgås et udvalg af metoder og øvelser der har som mål at hjælpe klienten med at udvikle evnen til at aktivere den selvmedfølelse, der fremmer det at overkomme svære følelser. Der gives eksempler på arbejdet med udviklingen af det medfølende selv. Det vil være øvelser som eksempelvis ”det trygge sted”, ”medfølende figur”, ”medfølende erindring”, medfølende brev til sig selv” mv.

Endelig vil vi se på, hvordan CFT kan anvendes i det terapeutiske arbejde.

Underviser

Leif Vind, cand psych,ph.d. Leif Vind er praktiserende psykolog og supervisor, samt underviser I Compassionfokuseret træning og terapi.

 

Inspirationslitteratur

Paul Gilbert (1998): The compassionate mind, Constable

Paul Gilbert (2010): Medfølelse og Mindfulness, Klim

Kristen Neff(2011): Selfcompassion - stop beating yourself up and leave insecurity behind, Hodder & Stoughton

 

Christina Schlander (2015): Compassionfokuseret terapi - en vej til større tilfredshed, Akademisk forlag

 

Nanja H. Hansen(2017): Compassion - lær at rumme svære følelser; Psykiatrifonden