DKK 270,00

Kursus i mindfulness som psykologisk praksis

06.04.2018 kl. 08:15 Kroghstræde 3, Aalborg Øst
Tilmeld og betal

Billetsalget er slut

 

DKK 270,00

Teaser: Mindfulness beskæftiger sig med opmærksomt nærvær, som er en færdighed, der kan tilegnes og med fordel bruges hos klienter som skal have hjælp til stresshåndtering, smertehåndtering eller forbedring af koncentrationsevnen. På dette kursus kan du som psykologistuderende lære både teorien bag, og praktiske øvelser til både klienten og kursisterne.

Kurset om mindfulness byder på en introduktion til nogle praktiske anvendelsesområder for opmærksomt nærvær - mindfulness. Opmærksomt nærvær er en færdighed, man kan tilegne sig. Det er forventningen, at fremtidens psykologer i høj grad vil være dem, der bruger mindfulness i deres praksis. Mindfulness kan være en terapeutisk forholdemåde, og/eller det kan være konkrete øvelser og teknikker, som kursister og klienter indføres i til f.eks. stresshåndtering, smertehåndtering, forbedring af koncentrationsevnen og højere performance. Målgrupper og anvendelsesområder er med andre ord mangfoldige.

Forløbet kombinerer teoretisk-praktisk-forskningsmæssig indføring i mindfulness med kursisternes egne oplevelser og refleksioner gennem dagen og indeholder:

- Teoretisk fremlæggelse af effekter, fysiske og mentale, af mindfulness meditation.

- Indføring i det menneskesyn, mindfulness udspringer af.

- Praktiske øvelser, så det bliver muligt at anvende nogle af teknikkerne selv.

- Aktuelle psykologiske teorier og studier om mindfulness, herunder en kort gennemgang af retningerne MBSR, MBCT og ACT.

- Anvendelsesområder i psykologisk praksis, såvel for klienter som for sig selv.

- Teoretisk og praktisk forankrede refleksioner om mindfulness som metode til fx stress-reduktion, håndtering af kronisk smerter, selvudvikling mm.

Om kursusholder:

Psykolog Mette Kold har været privatpraktiserende sundhedspsykolog siden 2003, med speciale i mindfulness og meditation. Hun er cand. psych., ph.d. og Chopra Center certificeret meditationslærer. Mette Kold har stor erfaring i samtaler og terapi, og hun afholder kurser og uddannelsesforløb inden for mindfulness og meditation, funderet på en solid kropsorienteret psykologisk faglighed og erfaring samt lang egen praksis med yoga, mindfulness og meditation.

OBS:

Kurset er åbent for studerende fra hele landet, der går på en BA eller KA i psykologi.

Efter kurset vil du modtage et kursusdeltagelsesbevis - lige til CV’et.